+48 692 132 037

biuro@gabinet-wierzbna.pl

-2023-
Gabinet Wierzbna

Marek Kowalski

Oddychaj łatwiej: astma i masaż

01 marca 2021

Astma to przewlekła choroba, która atakuje przewody doprowadzające powietrze do płuc i wychodzące z nich. Niektóre wyzwalacze zaostrzają stan, chociaż nie wszyscy mają identyczne wyzwalacze. Astmę może wywołać infekcja wirusowa, pogoda, stres lub niepokój oraz alergeny, takie jak kurz, chemikalia, dym, sierść zwierząt domowych i olejki eteryczne...

...W jednym z niewielu znanych badań skoncentrowanych na dorosłych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która obejmuje astmę, naukowcy zbadali terapię masażem nerwowo-mięśniowym (NRMT) w celu zwiększenia interwencji medycznej i poprawy czynności płuc, siły mięśni oddechowych i jakości życia.

Pięciu uczestników badania, w wieku od 57 do 74 lat, otrzymywało cotygodniowy masaż przez 24 kolejne tygodnie. Pod koniec badania wszyscy zgłaszali mniejszą duszność (trudności w oddychaniu), poprawę w pomiarach fizjologicznych (przepływy szczytowe, testy czynnościowe płuc i objętość gazów w klatce piersiowej) oraz zgłaszali poprawę jakości życia. Czterech na pięciu uczestników badania zdecydowało się kontynuować terapię masażu – na własny koszt – po zakończeniu badania. 6

Freeman widział, jak masaż działa w połączeniu z tradycyjnymi lekami na astmę w celu zmniejszenia duszności wywołanej astmą. „Z czasem – a ilość czasu jest różna dla różnych osób – terapia masażu może pomóc otworzyć mięśnie mechanizmu oddechowego i złagodzić zadyszkę odczuwaną przez osoby cierpiące na astmę, gdy łapią tlen” – mówi

...Badania nad wpływem masażu na pacjentów z astmą u dzieci są bardziej rzetelne. Na przykład metaanaliza z 2017 r., w której zidentyfikowano 14 badań naukowych obejmujących 1299 pacjentów pediatrycznych, wykazała, że ​​konwencjonalne leczenie astmy za pomocą masażu było bardziej skuteczne niż samo konwencjonalne leczenie astmy na receptę. 7

W drugim badaniu losowo podzielono 44 dzieci (w wieku od 5 do 14 lat) ze zdiagnozowaną astmą dziecięcą na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała tradycyjne leki pediatryczne wraz z 20-minutowym masażem od rodzica każdego wieczoru przed snem przez miesiąc.

Druga grupa otrzymywała tylko tradycyjne leczenie farmaceutyczne. Wyniki badań wskazują na „statystycznie istotny” spadek zachorowań w grupie masażu. To skłoniło autorów badania do wniosku, że masaż „może poprawić napięcie dróg oddechowych, zmniejszyć wrażliwość dróg oddechowych i zapewnić lepszą kontrolę astmy”. 8

Trzecie badanie dostarczyło istotnych wyników dotyczących wpływu terapii masażem na funkcje płucne dzieci z astmą. Sześćdziesiąt dzieci z astmą podzielono losowo na dwie grupy. Jedna grupa otrzymała standardowe leczenie astmy i 20-minutowy masaż wykonywany przez rodzica przed snem przez pięć tygodni. Grupa kontrolna otrzymywała tylko standardowe leczenie astmy.

Dzieci, które otrzymały masaż, wykazały znaczną poprawę maksymalnej ilości powietrza, które mogły wydychać na siłę w ciągu jednej sekundy (FEV1), co jest kluczowym pomiarem dla osób z astmą. 9 ...

...Chociaż astmę definiuje się jako chorobę fizjologiczną charakteryzującą się skurczami oskrzeli płuc, osoby, u których zdiagnozowano chorobę przewlekłą, prawdopodobnie powiedzą ci, że wpływa ona również na zdrowie psychiczne. Rodgers zgadza się całym sercem. „Kiedy widzę kogoś w szpitalu i wychodzi on z ostrego ataku astmy, często stresuje się kolejnym atakiem, który sprowadzi go z powrotem do szpitala.

Jak na ironię, lęk przed kolejnym atakiem zwiększa prawdopodobieństwo kolejnego ataku” – mówi Rodgers. „W tym miejscu pojawia się masaż. Dzięki masażowi mogę pomóc przerwać ten cykl, aby pacjent mógł się zrelaksować, skupić na oddychaniu i pozwolić mięśniom wykonywać pracę, którą powinny wykonywać”.

Freeman opisuje ten strach przed kolejnym epizodem jako „błędną pętlę”, a przerwanie pętli, jego zdaniem, nie tylko łagodzi niepokój. „Kiedy jesteśmy w stanie zrelaksowania, myślę, że mamy lepszą przytomność umysłu, by powiedzieć: „Oto, co muszę teraz zrobić”. A dla osoby z astmą może to oznaczać sięgnięcie po inhalator lub odejście od alergenu, zanim jeszcze zacznie się atak. I myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że terapia masażem absolutnie pomaga osiągnąć stan zrelaksowania.”...

źródło<https://www.amtamassage.org/publications/massage-therapy-journal/asthma-and-massage/>