+48 692 132 037

biuro@gabinet-wierzbna.pl

-2023-
Gabinet Wierzbna

Marek Kowalski

Reakcja organizmu na klasyczny masaż karku. Badanie pilotażowe

16 kwietnia 2021

Zastosowanie masażu klasycznego może pomóc odzyskać dobre samopoczucie, spokój, zmniejszenie się lęku i poprawę nastroju [Cowen i wsp. 2006, Boguszewski i wsp. 2010, Donoyama i Shibasaki 2010]. Najbardziej rozpowszechnione jest przeciwbólowe działanie masażu klasycznego, jednakże doświadczenie bólu jest subiektywne i trudne do zmierzenia, dlatego wielu badaczy uzyskuje niespójne i zróżnicowane wyniki na temat przeciwbólowego działania masażu [Weerapong i wsp. 2005, Hamberg Reenen i wsp. 2006, Field i wsp. 2007, 2011, Boguszewski i wsp. 2012, Sritoomma i wsp. 2012].Badania nad wpływem przeciwbólowego stosowania masażu prowadzili m.in. Quinn i wsp. [2002]. Pięć osób poddano serii ośmiu 30-minutowych masaży na przestrzeni czterech tygodni. Ból oceniano w skali VAS. W pierwszym tygodniu trwania badania u 80% osób odnotowano zmniejszenie się liczby napięciowych głowy. Efekt ten utrzymywał się przez cały okres badania [Quinn i wsp. 2002]. Stosowanie masażu kilka razy w tygodniu poprawia ukrwienie masowanych tkanek, korzystnie wpływa na rozluźnienie mięśni [Aourell i wsp. 2005, Zainuddin i wsp. 2005]. Według Arroyo-Moralesa [2008] jednorazowe zastosowanie masażu klasycznego jest w stanie zmniejszyć lokalne napięcie i pobudliwość mięśni [Arroyo-Morales i wsp. 2008]. Huang i wsp. [2010] badając wpływ krótkiego 10 i 30 sekundowego masażu na mięśnie (półbłoniaste, półścięgniste i dwugłowe uda) zaobserwował zwiększenie zakresu ruchu podczas ruchu zgięcia w stawie biodrowym. Z tego względu uważa masaż za alternatywę do statycznego rozciągania mięśni [Huang i wsp. 2010]. Poprawę zakresu ruchu kręgosłupa na skutek masażu u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa uzyskali także Ylinen i wsp. [2003] oraz Irnich i wsp. [2001]. Potwierdzają to wyniki badań własnych – już po jednym zabiegu uzyskano w większości ruchów istotną poprawę ruchomości. Rozluźnienie mięśni które można uzyskać podczas masażu może utrzymywać się przez kilka dni, tygodni, a według niektórych autorów, w poszczególnych przypadkach nawet do sześciu miesięcy po zakończeniu terapii [Quinn i wsp. 2002]. Moraska i wsp. [2010] zalecają terapię masażu do redukcji stresu, stosując dwudziesto- lub trzydziestominutowe sesje masażu, minimum dwa razy w tygodniu przez okres pięciu tygodni...

źródło: http://wswfit.com.pl/site-media/download/wydawnictwa/RocznikiNaukowe2013.pdf#page=20